Fysiek Ongemak

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een rapport gepubliceerd (Work-related musculoskeletal disorder – Facts and figures, ISSN: 1831-9343) dat inzicht geeft in lichamelijke klachten in relatie tot werk.

Uit de beschikbare informatie blijkt uit nationale bronnen dat een zeer groot percentage van de werknemers in Europa aangeeft last te hebben van zogenaamde musculoskeletale aandoeningen (MSD's). Rugpijn is het meest voorkomende gezondheidsprobleem, gevolgd door spierpijn in de bovenste ledematen.

Aandoeningen van het bewegingsapparaat hebben niet alleen een aanzienlijke impact op het welzijn van werknemers in het dagelijks leven, maar ook op economisch vlak, aangezien ze leiden tot productiviteitsverlies op het werk en sociale kosten (bijvoorbeeld ziektekosten).

Van alle werknemers in de EU met een arbeidsgerelateerd gezondheidsprobleem, beschouwt 60 % MSD als hun ernstigste probleem.

Aandoeningen van het bewegingsapparaat kunnen worden veroorzaakt door veel verschillende (combinaties van) factoren en kunnen veel verschillende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om preventief te handelen en die factoren waarop je als persoon zelf invloed hebt te optimaliseren (gedrag). Je werkruimte en werkplek ergonomisch correct inrichten maar ook regelmatig (micro)pauzes nemen en oefeningen doen zijn enkele factoren die leiden tot een lager risico op MSD als gevolg van het uitvoeren van aan werk gerelateerde taken.