Werkdruk

Werkdruk is een onderwerp waarvan bekend is dat het een risicofactor is voor gezondheidsproblemen op de lange termijn. Iedereen ervaart wel eens wat extra werkdruk, door extra taken, deadlines of levensgebeurtenissen. Dit is normaal en kan ook worden gebruikt als een positieve factor om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Echter als de druk te hoog wordt gaat ons lichaam in een soort overlevingstand. Daarbij onstaan processen die met name op langere termijn voor langdurige klachten kan zorgen. Als dan ook nog eens veel druk in de privé omgeving aanwezig is, is ontspanning ver te zoeken.

Veel van de klachten die door werkdruk worden veroorzaakt zijn in eerste instantie fysieke klachten. Dit is immers de enige manier van ons lichaam om ons duidelijk te maken dat er iets mis is. Pas in een later stadium als alle fysieke signalen zijn genegeerd worden de klachten meer mentaal.

Het is daarom van belang ervaren negatieve werkdruk wel zo snel mogelijk met werkgever, of met een bedrijfsarts, te bespreken. Dan kan er tijdig naar een oplossing worden gezocht. Dit kan veel ellende bij de betroffen persoon op lange termijn voorkomen.